Predstavitev projekta

V mednarodni projekt, ki traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022, je vključenih 5 šol iz Slovenije, Romunije, Italije, Španije in Turčije.

Nezdrave prehranjevalne navade, pomanjkanje fizične aktivnosti in sedenje vplivajo na preveliko telesno težo otrok. Nanjo vpliva tudi pomanjkanje časa staršev, da bi otrokom ponudili zdrave, doma pripravljene obroke. Med drugim našteto povečuje verjetnost razvoja debelosti, sladkorne bolezni in bolezni srca in ožilja.

Pri projektu bomo udeležence poučili o pomenu in pomembnosti zdrave prehrane in fizične aktivnosti, poskusili bomo znižati potrošnjo hitro pripravljene hrane in povečati fizično aktivnost na najmanj 1 uro dnevno. Udeleženci bodo s stiki učencev partnerskih šol izboljšali komunikacijske spretnosti, jezikovne spretnosti, spoznali različne športe partnerskih držav, partnerske države, njihove navade in običaje.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Spletna stran projekta: https://healthy.splet.arnes.si